Kædens struktur influeret af symmetriprincipperne og illustrerer forbindelsen mellem forskellige led og skaber en sammenhængende helhed. Symmetrien i kæden reflekterer menneskets indre stræben efter enhed og forbundethed, ligesom det hellige ofte repræsenteres som en guddommelig enhed.
Den æstetiske tilgang til mine værker kan spores tilbage til tidlige civilisationer på jorden. Jeg søger inspiration i de tidløse former og udtryk, der har overlevet århundreder og fortsætter med at tale til os på et universelt niveau.
Det er som at dykke ned i arkæologiske fund, udforske keramik, skulpturer og ornamentik fra kulturer, der har formet vores kreative bevidsthed. Mine værker er som en bro mellem fortiden og fremtiden, en resonans af en universal enkelhed, der går på tværs af kulturer og civilisationer.  Denne stræben efter en æstetik og metode, der overlever tid og rum, skaber en kunstnerisk kontinuitet, der bærer vidnesbyrd om menneskets evne til at forbinde og udtrykke sig på tværs af alle grænser.︎Contactmortenplesner.art @ gmail.com  
@mortenplesner
 
+45 30220362  
   
Munkedammen 34, 4320

Lejre, Denmark